تعمیرگاه

تعمیرگاه پمپ الکترو افشار

بیش از 95 % تعمیر موفق و مشتری راضی
رضایت مشتری 95.6%
تعمیر پمپ آب
تعمیر الکتروموتور
0
تعمیر موفق

تلفن های تماس تعمیرگاه : 02166691120 و 02166691034 جهت هماهنگی تعمیر با ما تماس بگیرید